6uo內蒙農場

【附全文】「我是一名駐守新界北雜差」 網民爆料稱身份被借用

有網民開po《我是一名駐守新界北雜差》,爆料指他常被要求放假,擔心身份被高層借用,更說發覺速龍最近有點古怪,跟他們說「加油」他們都不理由,更說在洗手間聽見他們用普通話溝通,疑警方將武警或解放軍混入速龍小隊。

帖子引來熱烈討論,有網民指行文散亂、用字膚淺,似是警察所寫;但有網民質疑「一篇文就想推晒俾武警?」,指ID又無cap圖又無好難令人相信。

 

 

以下為原文:

各位force 工友,我係一名駐守新界北雜差,小弟入職近14年,UI 4個字,第一批學院passing out 既PC, 近幾星期有件事令我好擔心,好多有10年年資以上既同事,主要係雜差同水警被高層借身份比人用,我係其中一位,近四星期,蓬親有大型衝突,我地比人叫放假,作為CID本應支援PTU EU伙記,同做拍攝工作,搜集證據,好928,10.1人地個個trun out,我地被放假,大家一定覺得奇怪,就算自己環頭都唔使幫手?同埋大家有冇留意,我本身亦都識得一D 特別戰術小隊同事,即係出面叫速龍小隊,以往番到差館或者PSRC,佢地好快除面罩或豬咀,大家中互相支持對方,我亦有參與其中3次行動,包括深水埗同東涌,但好奇怪一樣野,速龍番到差館不但冇除面罩,一言不發,水都唔飲,由SP或SSP親自帶佢地去上車,我地同佢哋講加油,佢哋只點頭不回應,大家都覺得奇怪,有伙記係洗手間親耳聽到佢哋用普通話溝通,本來我地都唔信有武警或者解放軍混入速龍,加上上面話要借我地身份,又經常安排我地放假,所有野好奇怪,我最擔心係我地身份比人冒充,將來一但force被清算,我地呢批人就大件事,一定比CP拎出嚟祭祺,我地執法,但都唔應該比上級利用,大家留意自己身份,同埋麻煩大家share比傳媒,等佢地問CSP謝sir同CP..我唔想今日幫完政府,好快被清算.

 

原po: https://lihkg.com/thread/1616995/page/1